OM OSS:
Etter kvart som vi får lagt inn opplysninger her vil du finn ein meny til høgre på denne sida som splittar opp innholdet i "om oss". Det skal komma informasjon om styresammensetningen, kven som er med i dei forskjellige utvalga, litt om lagests historie, om skytebanen/lagshuset, og statutter/vedtekter. Også informasjon om korleis ein kan kontakta oss. Har laga noen få eksempel på korleis dette kan bli.

Referat frå årsmøtet i Lindåsneset skyttarlag.

Forslag til logo, tegna av "lokal" kunstner !

Styret i skyttarlaget 2007.